I. CÀI ĐẶT TẦN SỐ BẤT KÌ
Muốn cài đặt tần số, bắt buộc máy phải hiện chế độ tần số. Nếu máy đang ở chế độ CH thì phải chuyển sang chế độ tần số trước khi cài đặt bằng cách:
- Tắt nguồn.
- Nhấn giữ cùng lúc hai phím PTT+MR đồng thời mở nguồn lên. Màn hình sẽ chuyển sang chế độ tần số.

Cài tần số bất kì bằng cách:
- Nhấn VFO
- Nhấn phím #, sau đó nhấn các phím tương ứng với tần số cài đặt, hoặc dùng núm Tuning (núm tròn ở trên đầu máy cạnh với anten máy) để chỉnh tần số.
- Chỉnh đúng tần số (ta đang muốn sử dụng) xong ta lưu vào bộ nhớ của máy bằng cách: Nhấn phím F sau đó nhấn MR 2 lần => kênh nhớ đã được lưu.
- Muốn lập trình kênh nhớ tiếp theo ta thao tác lại các bước trên (bắt đầu lại từ bước nhấn VFO).

II. CÁCH CHỈNH CODE THU PHÁT:
- Chọn tần số cài đặt vào máy, rồi lập trình:
- Nhấn F+2 hoặc F+5 mã code T hoặc CT, tuỳ theo ta muốn sử dụng loại Code nào (thường ta dùng mã Code CT vị trí F+5), rồi chỉnh núm Tuning để chọn mã Code cần cài đặt.
- Nhấn F+1 để xuất hiện chữ T hoặc CT, sau đó chỉnh núm Tuning để chọn Code cần cài đặt.
- Nếu kênh khác ta không sử dụng Code thì ta bỏ qua thao tác nhấn F+1.
- Muốn lập trình kênh tiếp theo ta thao tác theo các bước theo của mục A (bắt đầu lại từ bước VFO).

III. CÁCH CHỈNH THU VÀ PHÁT KHÁC TẦN SỐ:
Lập trình tần số thu trước.
- Nhấn Menu
- Chỉnh nút lên xuống chỉnh vị trí Menu số 2 màn hình hiển thị (OFFSET)
- Nhấn Menu màn hình sẽ xuất hiện tần số sai lệch giữa thu và phát.
- Nhấn phím bất kì để thoát ra.

IV. CÁCH BỎ CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG TẮT MÁY KHI KHÔNG SỬ DỤNG.
- Nhấn Menu chỉnh nút lên xuống đến số 8 (màn hình hiển thị APO)
- Nhấn Menu để thiết lập.
- Dùng nút lên xuống tìm chữ APO.OFF
- Nhấn phím bất kì để thoát ra.

V. CÁCH CHỈNH ĐÔ NHẠY THU
- Nhấn F+MON
- Dùng nút lên xuống để chỉnh vị trí 1, là độ nhạy tốt nhất đối với máy.
- Nhấn phím bất kì thoát ra.
VI. CÁCH KHÓA HOẶC MỞ BÀN PHÍM
F+Menu.

VII. CÁCH XÓA KÊNH NHỚ:
- Chỉnh máy sang chế độ hiển thị tần số (đã nêu ở trên)
- Chỉnh nút lên xuống chọn kênh cần xóa.
- Tắt nguồn.
- Nhấn giữ MR sau đó mở nguồn lên. Lúc này màn hình hiển thị DEL?
- Nhấn MR tần số đã được xoá.

VIII. CÁCH RESET MÁY
- Tắt nguồn
- Nhấn phím VFO đồng thời mở nguồn lên, lúc này màn hình hiển thị VF.RST?
- Nhấn VFO, lúc này màn hình hiển thị SUR?
- Nhấn VFO, máy đã được RESET.